Saturday, September 25, 2010

The Eye of Hurricane G

Bookmark and Share  I peeked in to see if G was sleeping this morning to discover him intently poring over a book, fingers running over the words, moving his lips like he was reading, studying the photos, turning the pages.  He did this for 10 minutes, while I called the whole family up individually to watch this wonder through the crack in his door.  My turbo-energized boy wouldn't sit still for a whole story a year ago, only started attending to read-aloud books a few months ago, and now he's yearning to read! 

My little late bloomer can read a few sight words, but may soon be putting together letters to truly read.  I'm thrilled beyond words...pun intended.  It's time to pull out the software and dvds, pick up speed and teach him while he's motivated, catch him by storm.  

We have hundreds of books for him and from my older children, but G picked out new-to-him nonfiction weather books at a garage sale this week - best $3 spent EVER!  ;}

1 comment:

 1. http://kylin1st.com ngờ không hiểu tên tiểu oa nhi năm sáu tuổi trước mắt mình này có phải
  là có khuynh hướng dậy thì sớm không?

  Tinh Linh bộ lạc, trong phiến rừng nơi có "Sinh mạng chi thụ", Tinh Linh
  Tộc trưởng, các Trưởng lão và Độc Giác thú quay về phía Mẫu thụ khẩn cấp
  khai mạc hội nghị!

  - Các ngươi thấy thế nào, ta phỏng chừng Đoạn Vân căn bản là không có
  thực lực để tiêu diệt Tinh Linh nhất tộc chúng ta đâu! Tinh Linh nhất
  tộc chúng ta đều là Ma pháp sư trời sinh! Hôm nay chúng ta có hơn mười
  vạn Ma pháp sư cấp năm, hơn ngàn cấp sáu, những Ma pháp sư cao cấp (cấp
  bảy, tám ) cũng có gần một trăm người! Còn sáu lão già chúng ta nữa,
  cũng đều là Thánh cấp Ma pháp sư rồi! Hơn nữa chúng ta còn có ba Thú một
  sừng đại nhân, chúng ta còn có thể triệu tập những Ma thú khác ở xung
  quanh chúng ta tiến hành kháng chiến! Ta phỏng chừng, Đoạn Vân lần này
  có tới mà không có về a!

  Tinh Linh Tộc trưởng bắt đầu bằng một giọng rất máu lửa hiếu chiến!

  - Đúng, vừa rồi chúng ta nên bắt giữ hắn lại!


  http://cattleyavn.com
  http://kenyseo.com
  http://ngoduong89.com
  trung tâm dạy kế toán
  http://meomeo007.com
  học kế toán tổng hợp tại huế
  http://01embesexy.com
  http://tradaboho.com
  http://nguoicodanh.net
  http://chotruongyen.com
  http://caubesieunhan.com

  ReplyDelete